Odeslání výsledků měření →

Motivace

Z ankety provedené mezi návštěvníky Podkomorských lesů jsme zjistili, že jsou již smířeni s existencí Masarykova okruhu, ale pořád ještě si nezvykli na hluk, kterým okruh obtěžuje svoje okolí víc a častěji, než je snesitelné. Nám hluk vadí také.

Proto jsme se tímto hlukem rozhodli zabývat.

O Hluku

Podle odborných zdravotnických vyjádření hluk na úrovni 70 dB má již trvalé negativní účinky na zdraví. Hluk od zhruba 120 dB je už vnímán jako bolest. Limity pro hlukovou zátěž stanoví nařízení vlády. Základní hodnoty pro dálnice, silnice I. a II. tříd a železnice v ochranném pásmu jsou stanoveny na 65 dB ve dne a 55 dB v noci. Tyto hodnoty podléhají ještě dalším korekcím a průměrování. Výjimky uděluje Krajská hygienická stanice (KHS).

Kolik jste naměřili vy?

Příběh okruhu

Nynější okruh byl vybudován v letech 1985 až 1987 jako náhrada za nevyhovující městský okruh. Plocha areálu v lokalitě Pohádky máje činí cca 1,17 km2. Ustoupit mu musely ve velké většině lesy.

Později byl okruh upravován a na přelomu let 2007 a 2008 prošla závodní dráha kompletní výměnou povrchu trati za více než 150 mil. Kč.

Zapojte se prosím

1 Stáhněte si hlukoměr

2 Změřte hluk u okruhu

3 Odešlete nám výsledky

dB
dB
dB

Panel a aplikace vznikly za podpory diváků divadelního představení Příliš velká cena pořádaného Ekologickým institutem Veronica dne 4. 3. 2016. www.veronica.cz

Na divadelní hru Příliš velká cena, která byla podmětem k vytvoření této stránky se můžete podívat ZDE nebo si ji přeštětě v knize Pro-Eko-hry

Tvorbu panelu a aplikace dále podpořili: